Archiv 2001

  • Projekt prevence glaukomu v ČR - l. fáze: ČR, neslepni, duben-červen
  • Glaucoma live surgery s mezinárodní účastí, Praha, březen
  • Udělení výroční ceny ČGS za rok 2000 J. Pilbauerovi
  • Vyhlášení výroční ceny ČGS za rok 2001, březen
  • Zahraniční stáž, Kolín nad Rýnem - dr. Žebráková
  • Kurzy: diagnostika a terapie glaukomu II, počítačová perimetrie a zobrazovací metody - Praha, Olomouc
  • Klinické kurzy ČGS v ÚVN - celoročně
  • Adventní setkání v Ungeltu, prosinec

 

GLAUCOMA LIVE SURGERY, Praha, březen 2001

Live surgery mají v naší republice již poměrně dlouhou tradici. Všechny dosavadní semináře byly zaměřeny na chirurgii katarakty. Tuto zvyklost jsme poprvé prolomili v Hradci Králové 21.9.1999 na I. GLAUCOMA LIVE SURGERY.
Operační spektrum:
TE (reoperace) s odstranitelnými stehy
TE (reoperace) + mitomycin
Hluboká sklerectomie s SK gelem
Viskokanalostomie
Komplikovaná katarakta při glaukomu
Operatéři: prof. Galand (Belgie), prof. Rozsíval, doc. Novák, doc. Pitrová, dr. Jirásková, dr. Stodůlka
Rozhodli jsme se, inspirováni úspěchem hradecké akce, uspořádat v rámci mezinárodního glaukomového sympozia II. GLAUCOMA LIVE SURGERY. Zajímavá byla odezva mezi některými předními evropskými a světovými glaukomovými odborníky. Někteří se zjevně báli, někteří pod tíhou zodpovědnosti na poslední chvíli odřekli. Přesto se podařilo sestavit velice kvalitní program s osobnostmi světové medicíny. Zajimavý byl přístup jednotlivých operatérů.
Dr. Hollo přiletěl z Maďarska, 2 dny před akcí pečlivě vyšetřil pacienty, seznámil se s prostředím operačního sálu a personálem. Prof. Sourdille přiletěl ve 22.00 hod. večer před akcí a prof. Grajewska z Floridy při zahájení programu byla ještě v letadle a po dlouhém letu z USA přijela rovnou z letiště na operační sál...
Operační spektrum:
Trabekulektomie s použitím antimetabolitů
Trabekulektomie s povolitelnými stehy
Trabekulektomie s trabekulotomií
Nepenetrující filtrující operace s použitím SK gel implantátu
Operace refrakterního glaukomu s drenážním implantátem
Operatéři:
prof. Grajewska (USA), prof. Sourdille (Francie), prof. Hollo (Maďarsko)
prof. Rozsíval, doc. Pitrová
Zkracený videozáznam operací obdrží všichni členové ČGS na kongresu 2002 v Teplicích.

I. Liehneová

 

Kontinuální vzdělávání v problematice glaukomu 1999–2001

Kontinuální vzdělávání je nosným programem ČGS od samého počátku a vychází ze stanov České glaukomové společnosti. ČGS byla jedna z prvních v ČR, která získala akreditaci České lékařské komory ke školení v celoživotním vzdělávání lékařů. 
Program jsme rozdělili do 4 základních větví:
1. Teoretické kurzy
Teoretické kurzy, probíhající od vzniku ČGS, jsou zaměřeny na přehled diagnostiky a léčby glaukomu se zaměřením na novinky ve farmakoterapii. V současné době běží již 2. cyklus těchto kurzů v Praze a v Olomouci, některé byly organizovány v jednotlivých regionech, například v Teplicích a v Sokolově.
Pod vedením MUDr. I. Liehneové se tohoto kurzu zúčastnilo v letech 1999–2001 219 lékařů a pod vedením MUDr. P. Výborného 106 lékařů.
Další kurz Počítačová perimetrie pod vedením MUDr. H. Peškové absolvovalo v letech 1999–2000 142 lékařů.
V roce 2001 byl zahájen kurz Počítačová perimetrie II - zobrazovací techniky u glaukomu, který vede MUDr. Hana Pešková. Kurzu se zatím zúčastnilo celkem 29 lékařů.
Všechny kurzy probíhají ve spolupráci s firmou Alcon.
2. Klinické kurzy
V letech 2000–2001 proběhl celkem 14krát celodenní teoreticko-praktický kurz s tematikou glaukomu, pod vedením MUDr. J. Pilbauera za přispění kolegů z očního oddělení ÚVN (MUDr. Silvie Zapletalové, MUDr. Pavla Němce, MUDr. Jany Krykorkové). Kurzů se zúčastnilo celkem 147 lékařů. Pro účastníky jsme připravili skripta. Tematicky se věnovaly od etiopathogeneze, přes zobrazovací techniky až k nejnovějším poznatkům v léčbě medikamentózní, laserové a operační. V praktické části kurzu byli účastníci seznámeni s ošetřením pacientů laserovou cyklodestrukcí, NdYAG iridotomií, se zobrazovací technikou papily zrakového nervu. V odpoledních hodinách byl vždy pozván host, který se podrobněji věnoval určité specializované problematice.
Hosty, kterým touto cestou děkujeme, byli:
MUDr. D. Bartoš, CSc. - doc. MUDr. A. Filouš - MUDr. M. Fučík - MUDr. J. Hornová, CSc. - MUDr. T. Kuběna - MUDr. J. Lešták, CSc. - MUDr. I. Liehneová - MUDr. N. Pavlíčková - MUDr. H. Pešková -doc. MUDr. E. Růžičková, CSc. - MUDr. J. Svačinová - doc. MUDr. Vladyková, CSc.
Tyto kurzy byly v závěru roku ukončeny a v průběhu roku 2002 ČGS vyhlásí nový typ klinických kurzů. Kurzy probíhaly ve spolupráci s firmami Alcon, ECO-MED-POLL, MSD a Novartis.
3. Program pro mladé glaukomatology
Zde je naší snahou podpořit edukaci mladých lékařů specializujících se na problematiku glaukomu -každoročně výbor ČGS vybírá jednoho mladého lékaře na zahraniční stáž. Umožnili jsme za podpory našich partnerů 6 mladým lékařům vycestovat na kongres EGS do Londýna. Snažíme se je co nejvíce zapojit do aktivní účasti na našich akcích, aby se spektrum přednášejících co nejvíce rozšířilo.
4. Kongresy ČGS
Snažíme se v rámci programu kontinuálního vzdělávání podat našim členům co nejvíce informací. Velmi úspěšné byly na kongresu ČGS 2000 pracovní snídaně, které se staly inspirací pro kurzy na sjezdech ČOS. Kongres ČGS 2002 přináší opět novinky: minisympozia s užší problematikou, wetlabové kurzy operačních technik a kurzy výpočetní techniky. Kongresy ČGS budeme organizovat v tradici dvouletých intervalů. Příští tedy očekávejte v roce 2004.

Zahraniční stáž pro mladé glaukomatology
Ve výběrovém řízení výbor ČGS vybral a podílel se na financování stáží mladých lékařů na následujících zahraničních pracovištích:
za rok 1999 - Basilej, prof. Flammer, dr. Lehká
za rok 2000 - Basilej, prof. Flammer, dr. Váša
za rok 2001 - Kolín nad Rýnem, prof. Diestelhorst, dr. Žebráková

Aktuality

Pozvánka na Kurz Glaukomové chirurgie

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
v rámci letoštních osvětových aktivit u příležitosti Světového týdne glaukomu jsme se
společně rozhodli zvýšit kvalifikaci glaukomových specialistů a připravili jsme inovativní
koncept kurzu glaukomové chirurgie.