Cestovní grant pro rok 2019

Oficiální dokument (v PDF) naleznete zde.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2019 opět cestovní grant ve výši 15.000 Kč pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené s účastí na 13. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech 8. až 9. 2. 2019. 

Více informací o kurzu najdete na http://www.eugs.org/

Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS http://www.glaukom.cz/granty-cgs nebo na portále www.glaucomanews.cz

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2020 (nebo sepsání příspěvku pro portál www.glaucomanews.cz).

V případě Vašeho zájmu  o  udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na emailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii na  marek.fichtl@vfn.cz nejpozději do 28. 10. 2018.  

 

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

 

S pozdravem

Marek Fichtl

Aktuality

Výroční cena ČGS za rok 2018

Vážení členové ČGS, 

milé kolegyně a kolegové,   

 

zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění?

 

Pokud ano,  navrhněte tuto práci na Výroční cenu ČGS za rok 2018.

Nově bude též vyhlašována cena v kategorii do 35 let věku.

Glaukomový den

Pozvánka k účasti na Pražském glaukomovém dni

 

Grant ČGS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje grant pro lékaře/lékařky, členy ČGS.

Cílem grantu je poskytnutí podpory vývoje a výzkumu v oblasti glaukomového onemocnění.