Návrh kandidáta na cenu ČGS

Milé kolegyně a kolegové, 

zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění? Pak navrhněte svého kandidáta na cenu ČGS za rok 2017.

Návrh může učinit člen ČGS a to písemně a s krátkým odůvodněním, proč by si daná práce toto ocenění zasloužila. Nominovány mohou být pouze práce publikované či odpřednášené v roce 2017. Výbor ČGS pak hlasováním rozhodne o vítězi, kterému bude cena předána na X. kongresu ČGS v Olomouci.
Vaše návrhy zašlete prosím nejpozději do 20.2.2018 na e-mailovou adresu marta.karhanova@fnol.cz.

za výbor ČGS
Marta Karhanová

Aktuality

VOLBY VÝBORU a DOZORČÍ RADY ČGS NA OBDOBÍ 2018 – 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě platných stanov České glaukomové společnosti, z.s. (ČGS) bylo vyhlášeno první kolo voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na léta 2018 – 2021.

Členské příspěvky za rok 2018

Prosíme Vás o úhradu členských příspěvků do ČGS za rok 2018 a v případě neuhrazení let minulých také za rok 2017.

Na základě rozhodnutí výboru ČGS budou dle platných stanov členové, kteří neuhradili v posledních 2 letech, vyřazeni z databáže členů ČGS.

Návrh kandidáta na cenu ČGS

Milé kolegyně a kolegové, 

zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění? Pak navrhněte svého kandidáta na cenu ČGS za rok 2017.