Úvod

ČESKÁ GLAUKOMOVÁ SPOLEČNOST sdružuje lékaře, jiné zdravotnické pracovníky a nemedicínské subjekty, které spojuje zájem v oblasti glaukomu.

Členy se mohou stát odborníci z různých oborů, kteří mají vztah ke společné činnosti. Česká glaukomová společnost (ČGS) koordinuje přednášky, semináře a publikační činnost v této oblasti tak, aby se zvýšily objektivní znalosti u oftalmologické veřejnosti. Osvětovou činností garantuje nezkreslené povědomí o glaukomu v co nejširších vrstvách veřejnosti. Facilituje a garantuje zvyšování odborné úrovně vybraných specialistů.

 

EUNI elektronická univerzitaGLAUCOMA news novinky v glaukomu

Aktuality

Úhrada členských příspěvků

Úhrada členských příspěvků pro rok 2016 bude probíhat podle nových pravidel.

Pro více informací klikněte na název novinky nebo navštivte stránku "O společnosti -> Členství"

V Praze proběhla řádná valná hromada ČGS

Valná hromada mimo jiné schválila změnu názvu, stanov a sídla České glaukomové společnosti.

Nové webové stránky

Vítáme Vás na nových webových stránkách.

Podívejte se na novinky, které jsme pro Vás připravili.