Úvod

ČESKÁ GLAUKOMOVÁ SPOLEČNOST sdružuje lékaře, jiné zdravotnické pracovníky a nemedicínské subjekty, které spojuje zájem v oblasti glaukomu.

Členy se mohou stát odborníci z různých oborů, kteří mají vztah ke společné činnosti. Česká glaukomová společnost (ČGS) koordinuje přednášky, semináře a publikační činnost v této oblasti tak, aby se zvýšily objektivní znalosti u oftalmologické veřejnosti. Osvětovou činností garantuje nezkreslené povědomí o glaukomu v co nejširších vrstvách veřejnosti. Facilituje a garantuje zvyšování odborné úrovně vybraných specialistů.

 

EUNI elektronická univerzitaGLAUCOMA news novinky v glaukomu

Aktuality

Cestovní grant pro rok 2017

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2017 cestovní grant ve výši 15.000 Kč pro dva mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt větší část nákladů spojených s účastí na 11. Rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech 17. - 18. 2. 2017.

!!Přijímání žádostí již jen do 16. 10. 2016!!

Členské příspěvky za rok 2016

Prosíme Vás o úhradu členských příspěvků do ČGS za rok 2016 a v případě neuhrazení let minulých také za roky 2014 a 2015.

12th European Glaucoma Society Congress

12th European Glaucoma Society Congress, Praha 
19. - 22. červen 2016