Výroční ceny ČGS

2016

Klára Samková a kol.

Sekundární glaukomy: Vybrané kapitoly
1. vydání, Mladá fronta a.s. 2016, 183s., ISBN 978-80-204-3943-7

Výroční cena ČGS 2016Cena ČGS 2016

2015

Karolína Skorkovská

Perimetrie
1. vydání, Grada Publishing, a.s 2015, 112s., ISBN 978-80-247-5282-2

Výroční cena ČGS 2015Cena ČGS 2015

2011

Martina Kofronová, Tomáš Kuběna

The Mystery of Glaucoma
Published by InTech 2011, 362p., ISBN 978-953-307-567-9

Výroční cena ČGS 2011Cena ČGS 2011

2010

Ivana Liehneová

Kanaloplastika – první klinické zkušenosti
Kongres České glaukomové společnosti, Praha 2010. Sborník abstrakt: s. 38,  ISBN 978-80-254-68944

Výroční cena ČGS 2010Cena ČGS 2010

2009

Marta Karhanová et al.

Elevated intraocular pressure in thyroid-associated ophthalmopathy
World Glaucoma Congress, Boston, USA, 8 - 11. 7. 2009. Abstracts book: Hippokrates Glaucoma Foundation 2009, GS15: 340.

Výroční cena ČGS 2009

2008

Miloslava Eliášová

Sekundární posttraumatický glaukom
Oftalmochirurgie 2008; 3: 26-30.

Výroční cena ČGS 2008Cena ČGS 2008

2007

Karolina Skorkovská

Význam strukturálních vyšetřovacích metod při sledování pacientů s oční hypertenzí
Cesko-slovenská Oftalmologie 2007; 63: 335-349.

Výroční cena ČGS 2007

2006

Klára Sedláková et al.

Glaukom a genetika
6th International Glaucoma Symposium - I.G.S., Athens, Greece, 28.- 31. 4. 2006.

Výroční cena ČGS 2006

2005

MUDr. Ján Lešťák

Syndrom pigmentové disperze a pigmentový glaukom (srovnávací studie pomocí moderních vyšetřovacích metod)
Publikováno r. 2010 Ján Lešták et al.: Využití moderních zobrazovacích metod k časné diagnostice pigmentového glaukomu a syndromu pigmentové disperze. Cesk Slov Oftalmol. 2010; 66 (2): 55-60.

Výroční cena ČGS 2005

2004

Ivana Liehneová, Josef Šach

Histological effects of prostaglandine analogues in the iris and conjunctiva folowing long-term therapy befor glaucoma surgery
DOG Berlín 2004

Výroční cena ČGS 2004Cena ČGS 2004

2003

Jara Hornová

Centrální tloušťka rohovky a význam jejího sledování.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2003; 31: 26.

Výroční cena ČGS 2003

2002

Petr Výborný, Pavla Dohnalová

Atlas papil zrakového nervu - soubor glaukomových kazuistik.
1. vydání, Tábor 2002, 95s.

Výroční cena ČGS 2002

2001

Hanuš Kraus, Eva Růžičková

Zelený zákal – glaukom. In: H. Kraus et al. Oční zákaly.
1. vydání, Grada Publishing, spol. s.r.o. 2000, 149 s., ISBN 80-7169-967-5

MUDr. Hana Pešková

Glaukom stálá neznámá

Cena ČGS 2001

2000

MUDr. J. Pilbauer, MUDr. I. Hejduková, MUDr. P. Němec, MUDr. S. Zapletalová, MUDr. R. Liščák, MUDr. V. Vladyka

Léčba glaukomového onemocnění Leksellovým gama nožem

1999

Tomáš Kuběna et al.

Technika digitální planimetrie terče zrakového nervu. Cesk Slov Oftalmol. 2000; 3: 170-175.

Čestné členství

2003

Prof. MUDr. Josef Flammer

Čestné členství 2003

Prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc.

In memoriam

MUDr. Jiří Pilbauer

Aktuality

X. Kongres České glaukomové společnosti

X. Kongres České glaukomové společnosti

12. - 14. dubna 2018
NH Collection Olomouc Congress
ww.glaukom2018.cz

Diagnostika a management glaukomu

On-line registrace a více informací po kliknutí na obrázek
Diagnostika a management glaukomu

Aktuální termíny kurzu č.1: Perimetrie od A do Z

  • 18. 1. 2018 Brno
  • 8. 2. 2018 Olomouc

Aktuální termíny kurzu č.2: OCT diagnostika glaukomu pro praxi

  • 15. 2. 2018 Hradec Králové
  • 1. 2. 2018 Praha
  • 1. 2. 2018 Brno
  • 22. 2. 2018 Olomouc

Aktuální termíny kurzu č.3: Software pro pokročilý management glaukomu – kombinovaná analýza struktury a funkce

  • 5. 4. 2018 Hradec Králové
  • 15. 3. 2018 Praha
  • 26. 4. 2018 Brno
  • 8. 3. 2018 Olomouc

Členské příspěvky za rok 2017

Prosíme Vás o úhradu členských příspěvků do ČGS za rok 2017 a v případě neuhrazení let minulých také za rok 2016.

Na základě rozhodnutí výboru ČGS budou dle platných stanov členové, kteří neuhradili v posledních 2 letech, vyřazeni z databáže členů ČGS.