Výroční ceny ČGS

 • r. 1999 MUDr. Tomáš Kuběna - Technika digitální planimetrie terče zrakového nervu
 • r. 2000 MUDr. J. Pilbauer, MUDr. I. Hejduková, MUDr. P. Němec, MUDr. S. Zapletalová, MUDr. R. Liščák, MUDr. V. Vladyka – Léčba glaukomového onemocnění Leksellovým gama nožem
 • r. 2001 prof. MUDr. Hanuš Kraus, DrSc., doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. – Zelený zákal – Glaukom
 • r. 2001 MUDr. Hana Pešková – Glaukom stálá neznámá
 • r. 2002 MUDr. Petr Výborný CSc., MUDr. Pavla Dohnalová – Atlas papil zrakového nervu
 • r. 2003 MUDr. Jana Hornová CSc. – Centrální tloušťka rohovky a význam jejího sledování
 • r. 2004 MUDr. Ivana Liehneová, MUDr. Josef Šach – Histological effects of prostaglandine analogues   in the iris and conjunctiva folowing long-term therapy befor glaucoma Sumery
 • r. 2005 MUDr. Ján Lešťák – Syndrom pigmentové disperze a pigmentový glaukom (srovnávací studie pomocí moderních vyšetřovacích metod)
 • r. 2006 MUDr. Klára Sedláková, MUDr. D. Varcholová, MUDr. R. Martincová, MUDr. L. Kondrová,  doc. MUDr. Eva Růžičková CSc. – Glaukom a genetika
 • r. 2007 MUDr. Karolina Skorkovská, PhD.  – Význam strukturálních vyšetřovacích metod při sledování pacientů s oční hypertenzí
 • r. 2008 MUDr. Miloslava Eliášová – Sekundární posttraumatický glaukom
 • r. 2009 MUDr. M. Karhanová, MUDr. K. Marešová, MUDr. P. Mlčák, MUDr. Z. Fryčák, MUDr. M. Herman, MUDr. J. Řehák – Elevated IOP in toroid-associated ophthalmopathy
 • r. 2010 MUDr. Ivana Liehneová – Kanaloplastika – první klinické zkušenosti
 • r. 2011 MUDr. Martina Kofronová, MUDr. Tomas Kubena – The book „The Mystery of Glaucoma“ – Published by In Tech

Čestné členství

 • Prof. MUDr. Josef Flammer
 • Prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc.

In memoriam

 • MUDr. Jiří Pilbauer
Aktuality

Zpráva z Glaukomového diskuzního dne

Glaukomový diskuzní den proběhl dne 23. 3. 2017 na Academia centru UTB ve Zlíně.

Videoreportáže z akce naleznete na webu GlaucomaNews.

Podrobnější zprávu z akce naleznete na webu ProLékaře.cz.

Členské příspěvky za rok 2017

Prosíme Vás o úhradu členských příspěvků do ČGS za rok 2017 a v případě neuhrazení let minulých také za rok 2016.

Na základě rozhodnutí výboru ČGS budou dle platných stanov členové, kteří neuhradili v posledních 2 letech, vyřazeni z databáže členů ČGS.