Granty ČGS

2018

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2018 opět cestovní grant ve výši 15.000 Kč pro dva mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené s účastí na 12. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech 16. - 17. 2. 2018.

Grant ČGS byl udělen mladému lékaři z Ústí nad Labem, MUDr. Borisi Dobroľubovovi.

 Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2018 opět cestovní grant ve výši 15.000 Kč pro dva mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené s účastí na 12. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech 16. - 17. 2. 2018.

   Více informací o kurzu najdete na http://www.eugs.org/eng/egs_meetings.asp

   Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS http://www.glaukom.cz/granty-cgs nebo na portále www.glaucomanews.cz.

   Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2018 (nebo sepsání příspěvku pro portál www.glaucomanews.cz).

   V případě Vašeho zájmu o udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na emailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii na marta.karhanova@fnol.cz nejpozději do 8. 10. 2017.

   Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

   S přáním pěkného podzimu

MUDr. Marta Karhanová, Ph. D., FEBO

Oficiální dopis s podmínkami pro udělení grantu naleznete zde.

2017

Grant na úhradu cestovních nákladů a registračního poplatku
na 11. rezidentský kurz, který pořádá Evropská Glaukomová společnost
v Mohuči (Mainz) ve dnech 17. - 18. 2. 2017 – určeno oftalmologům do 35 let.

Grant ČGS byl udělen čtyřem členům ČGS.

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2017 cestovní grant ve výši 15.000 Kč pro dva mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom.

Cílem grantu je pokrýt větší část nákladů spojených s účastí na 11. Rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech
17. - 18. 2. 2017. Více informací o kurzu najdete na http://www.egsmainz2017.com/

          Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2018.

          V případě Vašeho zájmu  o  udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na emailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii na  marta.karhanova@fnol.cz nejpozději do 16.10.2016.  

          Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

S přáním pěkného podzimu

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

Oficiální dopis s podmínkami pro udělení grantu naleznete zde.

2016

Úhrada registrační poplatku na 12. EGS kongres v Praze,
19. - 22. 4. 2016 pro aktivní účastníky (výherce soutěže).

Grant ČGS byl udělen dvěma členům ČGS.

  • Lišková P. et al.
    Glaucoma in Czech patients with posterior polymorphous corneal dystrophy
  • Kondrová L. et al.
    24-hour IOP monitoring in normal tension glaucoma – case reports

 

Obě prezentace naleznete na Glaucomanews.cz

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí glaukomatologové!

 

    Jak jistě víte, příští rok se uskuteční v Praze v termínu 19. - 22. června 2016 12. Kongres Evropské glaukomové společnosti (EGS). Při příležitosti tohoto kongresu organizuje Česká glaukomová společnost (ČGS) ve spolupráci se Slovenskou glaukomovou společností (SGS) „Czech and Slovak Glaucoma Societies Meeting“. Tento meeting se uskuteční v  neděli 19. června 2016 od 15:45 do 17:45.

    Velmi rádi bychom pro tuto příležitost zajistili co nejkvalitnější odborný program. Pokud máte zájem prezentovat v rámci tohoto bloku ústní sdělení (v anglickém jazyce), odešlete prosím Přihlašovací formulář (včetně názvu práce a abstraktu) nejpozději do 20. 12. 2015 na emailové adresy marta.karhanova@fnol.cz a info@glaukom.cz. O případném přijetí Vaší práce do bloku „Czech and Slovak Glaucoma Societies Meeting“ budete informováni nejpozději začátkem ledna.

    ČGS dvě vybrané práce podpoří finančně (grantem) - zaplacením registračního poplatku na kongres EGS. Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti. Grant není věkově omezen. Do Přihlašovacího formuláře prosím uveďte, zda máte o tento grant zájem.

    Těším se na Vaše práce a na setkání s Vámi!

 S přáním pěkného podzimu

Marta Karhanová

Oficiální dopis o udělování grantu naleznete zde.

 

2015

Grant na úhradu cestovních nákladů a registračního poplatku
na 10. rezidentský kurz, který pořádá Evropská Glaukomová společnost
v Ženevě ve dnech 15. - 16. 1. 2016 – určeno oftalmologům do 35 let.

Grant ČGS byl udělen dvěma mladým členům ČGS.

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2016 cestovní grant ve výši 15.000 Kč pro mladého lékaře/lékařku do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt větší část nákladů spojených s účastí 10. Rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Ženevě ve dnech
15. -16. 1. 2016.  Více informací o kurzu najdete na http://www.egsgeneva2016.com

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast
na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2016.

V případě Vašeho zájmu  o  udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis
a motivační dopis
 (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na emailovou adresu info@glaukom.cz a marta.karhanova@fnol.cz do 14.10.2015.  

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

2014

Grant na úhradu cestovních nákladů a registračního poplatku
na 9. rezidentský kurz, který pořádá Evropská Glaukomová společnost
v Ženevě ve dnech 17. - 18. 1. 2015 – určeno oftalmologům do 35 let.

Grant ČGS byl udělen dvěma členům ČGS.

  • MUDr. Adéla Hilšerová
  • MUDr. Helena Štrofová

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2015 cestovní grant ve výši 10.000 Kč pro mladé lékaře do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt větší část nákladů spojených s účastí na 9. Rezidentském kurzu, který pořádá Evropská glaukomová společnost v Ženevě ve dnech 16. - 17. 1. 2015. Více informací o kurzu najdete na http://www.eugs.org/pdf/EGS_resident_course_2015.pdf.

 

Podmínkou udělení grantu je kromě věku do 35 let členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2016.

V případě Vašeho zájmu o udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků,maximálně A4) na emailovou adresu cgs@centrum.cz nejpozději do 24. 8. 2014. Všichni žadatelé budou včas vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

 

Aktuality

36. světový oftalmologicý kongres WOC 2018 - on-line

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

ráda bych Vás jménem České glaukomové společnosti a týmu GlaucomaNews informovala o možnosti být bezplatně on-line na 36. světovém oftalmologickém kongresu WOC 2018, který začíná již tento týden v Barceloně.

Pozvánka na 4. mezinárodní glaukomové symposium

Pozvánka na 4. mezinárodní glaukomové symposium, které se bude konat 8. - 9. 6. 2018 v německém městě Mainz.

Pozvánka na 4. mezinárodní glaukomové symposium

VÝSLEDKY VOLEB VÝBORU a DOZORČÍ RADY ČGS NA OBDOBÍ 2018 – 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o výsledcích proběhlého 2. kola volby do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2018 – 2021 konaných v březnu 2018.

Celkem bylo přijato v 2. kole hlasování 164 hlasů, 161 hlasů platných, 3 hlasy byly neplatné (z důvodu pozdního data odeslání).