Archiv 1999

  • Glaukomový den - ustavující valná hromada ČGS, Tábor, duben
  • Oftalmologie na konci tisíciletí - seminář, Teplice, červen
  • Kurzy: diagnostika a léčba glaukomu I, II - Praha, Teplice, Olomouc - celoročně
  • Glaukoma live surgery - Hradec Králové, září
  • Vyhlášení výroční ceny ČGS za rok 1999, září
  • Vyhlášení výběrového řízení na zahraniční stáž, dr. Lehká, Basilej

 

GLAUCOMA LIVE SURGERY, Hradec Králové, září 1999

Live surgery mají v naší republice již poměrně dlouhou tradici. Všechny dosavadní semináře byly zaměřeny na chirurgii katarakty. Tuto zvyklost jsme poprvé prolomili v Hradci Králové 21.9.1999 na I. GLAUCOMA LIVE SURGERY.
Operační spektrum:
TE (reoperace) s odstranitelnými stehy
TE (reoperace) + mitomycin
Hluboká sklerectomie s SK gelem
Viskokanalostomie
Komplikovaná katarakta při glaukomu
Operatéři: prof. Galand (Belgie), prof. Rozsíval, doc. Novák, doc. Pitrová, dr. Jirásková, dr. Stodůlka
Rozhodli jsme se, inspirováni úspěchem hradecké akce, uspořádat v rámci mezinárodního glaukomového sympozia II. GLAUCOMA LIVE SURGERY. Zajímavá byla odezva mezi některými předními evropskými a světovými glaukomovými odborníky. Někteří se zjevně báli, někteří pod tíhou zodpovědnosti na poslední chvíli odřekli. Přesto se podařilo sestavit velice kvalitní program s osobnostmi světové medicíny. Zajimavý byl přístup jednotlivých operatérů.
Dr. Hollo přiletěl z Maďarska, 2 dny před akcí pečlivě vyšetřil pacienty, seznámil se s prostředím operačního sálu a personálem. Prof. Sourdille přiletěl ve 22.00 hod. večer před akcí a prof. Grajewska z Floridy při zahájení programu byla ještě v letadle a po dlouhém letu z USA přijela rovnou z letiště na operační sál...
Operační spektrum:
Trabekulektomie s použitím antimetabolitů
Trabekulektomie s povolitelnými stehy
Trabekulektomie s trabekulotomií
Nepenetrující filtrující operace s použitím SK gel implantátu
Operace refrakterního glaukomu s drenážním implantátem
Operatéři:
prof. Grajewska (USA), prof. Sourdille (Francie), prof. Hollo (Maďarsko)
prof. Rozsíval, doc. Pitrová
Zkracený videozáznam operací obdrží všichni členové ČGS na kongresu 2002 v Teplicích.

I. Liehneová

Zahraniční stáž na Univerzitní klinice v Basileji

Díky České glaukomové společnosti jsem měla možnost od 1. do 26. listopadu 1999 stážovat na Univerzitní oční klinice v Basileji, jejíž historie sahá až do roku 1864. Od roku 1987 ji vede prof. Josef Flammer, světoznámý specialista na glaukomové onemocnění (specializuje se na krevní průtok v oku, perimetrické vyšetření, farmakoterapii).

Stáže zde probíhají dvojí formou. Buď krátkodobé stáže 2 – 4 týdny, kdy stážující lékař má zajištěn volný pohyb po klinice a může docházet do ambulancí, které ho zajímají. Druhá forma stáže je dlouhodobá, roční stáž, kdy lékař je zařazen do výzkumného týmu. Během mého pobytu jeden z týmů zahajoval výzkum s využitím termokamery.

Univerzitní oční klinika v Basileji je švýcarským centrem pro pacienty s očním vazospastickým syndromem a normotenzním glaukomem. U pacientů s glaukomem se provádějí v rámci hospitalizace následující vyšetření: visus, nitrooční tlak měřený aplanačně, nepřímá oftalmoskopie hlavy zrakového nervu, gonioskopie, perimetrie, měření krevního tlaku po 30 minutách po celých 24 hodin (v Čechách tzv. tlakový holter), kapilaromikroskopie - přímé pozorování kapilár nehtového lůžka a jejich reakce na chladový podnět, ultrazvukové vyšetření velkých cév oka (Color Doppler imaging), fotodokumentace papil zrakového nervu, vyšetření koncentrace endotelinu v periferní krvi. Na základě těchto vyšetření stanoví diagnózu a nasadí terapii. Pacient poté dochází do glaukomové ambulance na pravidelné kontroly. Glaukomová poradna zde probíhá v klidném prostředí, kdy každému pacientovi je věnována nejméně půlhodina, což přináší pohodu pacientovi a následně i ošetřujícímu lékaři - můžeme jen závidět.

Pobyt na Univerzitní oční klinice v Basileji znamenal velký přínos pro moji glaukomovou ambulanci a rozšířil mé znalosti v problematice glaukomu a jeho terapie.

Pracoviště autorky: oční oddělení Nemocnice Kladno
Přednosta: prim. MUDr. Tomáš Hora

Dr. Lehká

Aktuality

The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), který se koná 24. - 25. 3. 2023 v Lisabonu.

Bližší informace naleznete ZDE.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost

Děkujeme všem, kteří přispěli na sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost realizovanou přes portál www.znesnaze21.cz

Bez Vaší pomoci bychom nemohli přispět v takovéto míře.

Velký dík patří též firmě Bulletin.cz s.r.o. za pomoc a podporu!

Česká glaukomová společnost

Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o výsledcích voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025.

2. Kolo voleb - odevzdáno 124 hlasů + 3 hlasy přišly po termínu.