Archiv 1999

  • Glaukomový den - ustavující valná hromada ČGS, Tábor, duben
  • Oftalmologie na konci tisíciletí - seminář, Teplice, červen
  • Kurzy: diagnostika a léčba glaukomu I, II - Praha, Teplice, Olomouc - celoročně
  • Glaukoma live surgery - Hradec Králové, září
  • Vyhlášení výroční ceny ČGS za rok 1999, září
  • Vyhlášení výběrového řízení na zahraniční stáž, dr. Lehká, Basilej

 

GLAUCOMA LIVE SURGERY, Hradec Králové, září 1999

Live surgery mají v naší republice již poměrně dlouhou tradici. Všechny dosavadní semináře byly zaměřeny na chirurgii katarakty. Tuto zvyklost jsme poprvé prolomili v Hradci Králové 21.9.1999 na I. GLAUCOMA LIVE SURGERY.
Operační spektrum:
TE (reoperace) s odstranitelnými stehy
TE (reoperace) + mitomycin
Hluboká sklerectomie s SK gelem
Viskokanalostomie
Komplikovaná katarakta při glaukomu
Operatéři: prof. Galand (Belgie), prof. Rozsíval, doc. Novák, doc. Pitrová, dr. Jirásková, dr. Stodůlka
Rozhodli jsme se, inspirováni úspěchem hradecké akce, uspořádat v rámci mezinárodního glaukomového sympozia II. GLAUCOMA LIVE SURGERY. Zajímavá byla odezva mezi některými předními evropskými a světovými glaukomovými odborníky. Někteří se zjevně báli, někteří pod tíhou zodpovědnosti na poslední chvíli odřekli. Přesto se podařilo sestavit velice kvalitní program s osobnostmi světové medicíny. Zajimavý byl přístup jednotlivých operatérů.
Dr. Hollo přiletěl z Maďarska, 2 dny před akcí pečlivě vyšetřil pacienty, seznámil se s prostředím operačního sálu a personálem. Prof. Sourdille přiletěl ve 22.00 hod. večer před akcí a prof. Grajewska z Floridy při zahájení programu byla ještě v letadle a po dlouhém letu z USA přijela rovnou z letiště na operační sál...
Operační spektrum:
Trabekulektomie s použitím antimetabolitů
Trabekulektomie s povolitelnými stehy
Trabekulektomie s trabekulotomií
Nepenetrující filtrující operace s použitím SK gel implantátu
Operace refrakterního glaukomu s drenážním implantátem
Operatéři:
prof. Grajewska (USA), prof. Sourdille (Francie), prof. Hollo (Maďarsko)
prof. Rozsíval, doc. Pitrová
Zkracený videozáznam operací obdrží všichni členové ČGS na kongresu 2002 v Teplicích.

I. Liehneová

Zahraniční stáž na Univerzitní klinice v Basileji

Díky České glaukomové společnosti jsem měla možnost od 1. do 26. listopadu 1999 stážovat na Univerzitní oční klinice v Basileji, jejíž historie sahá až do roku 1864. Od roku 1987 ji vede prof. Josef Flammer, světoznámý specialista na glaukomové onemocnění (specializuje se na krevní průtok v oku, perimetrické vyšetření, farmakoterapii).

Stáže zde probíhají dvojí formou. Buď krátkodobé stáže 2 – 4 týdny, kdy stážující lékař má zajištěn volný pohyb po klinice a může docházet do ambulancí, které ho zajímají. Druhá forma stáže je dlouhodobá, roční stáž, kdy lékař je zařazen do výzkumného týmu. Během mého pobytu jeden z týmů zahajoval výzkum s využitím termokamery.

Univerzitní oční klinika v Basileji je švýcarským centrem pro pacienty s očním vazospastickým syndromem a normotenzním glaukomem. U pacientů s glaukomem se provádějí v rámci hospitalizace následující vyšetření: visus, nitrooční tlak měřený aplanačně, nepřímá oftalmoskopie hlavy zrakového nervu, gonioskopie, perimetrie, měření krevního tlaku po 30 minutách po celých 24 hodin (v Čechách tzv. tlakový holter), kapilaromikroskopie - přímé pozorování kapilár nehtového lůžka a jejich reakce na chladový podnět, ultrazvukové vyšetření velkých cév oka (Color Doppler imaging), fotodokumentace papil zrakového nervu, vyšetření koncentrace endotelinu v periferní krvi. Na základě těchto vyšetření stanoví diagnózu a nasadí terapii. Pacient poté dochází do glaukomové ambulance na pravidelné kontroly. Glaukomová poradna zde probíhá v klidném prostředí, kdy každému pacientovi je věnována nejméně půlhodina, což přináší pohodu pacientovi a následně i ošetřujícímu lékaři - můžeme jen závidět.

Pobyt na Univerzitní oční klinice v Basileji znamenal velký přínos pro moji glaukomovou ambulanci a rozšířil mé znalosti v problematice glaukomu a jeho terapie.

Pracoviště autorky: oční oddělení Nemocnice Kladno
Přednosta: prim. MUDr. Tomáš Hora

Dr. Lehká

Aktuality

Pozvánka na Kurz Glaukomové chirurgie

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
v rámci letoštních osvětových aktivit u příležitosti Světového týdne glaukomu jsme se
společně rozhodli zvýšit kvalifikaci glaukomových specialistů a připravili jsme inovativní
koncept kurzu glaukomové chirurgie.