O České glaukomové společnosti

Milé kolegyně, milí kolegové - členové ČGS!

V říjnu roku 1998 bylo u ministerstva vnitra zaregistrováno občanské sdružení Česká glaukomová společnost. Nápad se zrodil v hlavě prim. MUDr. Petra Výborného,CSc., který také vypracoval stanovy společnosti. Poté oslovil dr. Peškovou a mne - sdružil nás společný cíl rozhýbat poněkud stojaté vody v činnosti České glaukomové sekce při ČOS. Prvni reakce na oznámení vzniku ČGS byly velmi různorodé - od nadšení až po odsuzování a očekávání, co to přinese. Zlomovým bylo naše prezentační vystoupení při glaukomovém dni na Homolce v prosinci 1998, ve kterém jsme seznamili širokou oftalmologickou veřejnost s cíli a plány ČGS.

Byli jsme velmi rádi, že jsme ke spolupráci přemluvili doc. Evu Růžičkovou, předsedkyni glaukomové sekce, a těšili se z každé přihlášky do společnosti. Do ustavující valné hromady jich přišlo 188, k dnešnímu dni čítá ČGS 260 členů. Valná hromada zvolila první výbor ČGS, kam kromě zakládajicich členů byly zvoleny doc. Růžičková a dr. Hornová. Na první schůzce nového výboru v dubnu 1999 jsem pak byla pro mne velmi překvapivě zvolena první prezidentkou ČGS. Po celé funkční období, které nyní končí, se výbor zpravidla měsíčně scházel a řešil celou řadu problemů.

Činnosti ČGS jsme se snažili dát určitý řád a stanovili jsme jasné priority:

  1. Kontinuální vzdělávání
  2. Projekt prevence glaukomu
  3. Program pro mladé glaukomatology.

ČGS získala jako jedna z prvních v ČR akreditaci ČLK pro organizaci kontinuálního vzdělávání, a proto mohla certifikovat kurzy ČGS v ÚVN, kurzy ČGS ve výukovém středisku Alconu, kurzy pořádané v rámci výročních sjezdů ČOS i kongres 2000. Přínosným podnětem byly pracovní snídaně na kongresu ČGS 2000, výroční ceny ČGS udělované jedenkrát ročně za nejvýznamnější práce v problematice glaukomu. Umožnili jsme 3 mladým lékařům jedenkrát ročně pobyt na prestižních zahraničních klinikách, v roce 2000 jsme mohli vyslat na kongres EGS do Londýna 18 lékařů.

S velkým ohlasem se setkaly obě Glaucoma live surgery v Hradci Králové a v Praze. Zahraniční kontakty jsme utužili při Mezinárodním glaukomovém sympoziu v Praze v roce 2001. V tomto roce jsme také realizovali první část projektu prevence glaukomu v České republice "Česká republiko, neslepni", kde jsme informovali laickou veřejnost o existenci a nebezpečí glaukomu. Velmi příjemným zakonačním akce bylo adventní setkání v divadle Ungelt.

Našim členům od začátku roku 2002 nabízíme možnost vypůjčit si časopis, učebnice a CD-ROM s odbornou problematikou. Bližší informace budou po kongresu ČGS 2002 na webových stránkách ČGS www.glaukom.cz.

Vedle úspěchů jsou samozřejmě i věci, kde se nám nedařilo, tak jak bychom si přáli, sem na prvním místě patří naše jednáni s pojišťovnami a "boj o tonometry".

Webové stránky ČGS, kterým nyní chceme věnovat více pozornosti, by se měly stát místem nejtěsnějšího kontaktu mezi výborem a členskou základnou. Zde právě v rubrice kontakty bychom rádi řešili Vaše aktuální problémy - nejenom odborné, ale i ty organizační... Mám na mysli nikdy nekončící boj s pojišťovnami...

Tato ročenka je shrnutím aktivit ČGS za první 3 roky existence. To, co se podařilo i nepodařilo, nejlépe ohodnotíte Vy, členové ČGS.
Pro mne samotnou to byly velice zajimavé tři roky, kdy se mi rozkrylo, komu jde o věc a komu jde o vlastní prospěch, kdo je schopen a ochoten přiložit ruku k dílu a kdo se jenom umí dobře a pohodlně vézt...

V závěru ročenky potom najdete stručného průvodce glaukomovým onemocněním z pera doc. Růžičkové, vědecké sekretářky ČGS.
Rok 2002 bude ve znamení voleb do nového výboru ČGS, kongresu 2002 v Teplicích, Pražské glaukomové debaty při příležitosti výročního sjezdu ČOS. Pokračovat bude Projekt prevence glaukomu v ČR - oslovíme praktické lékaře, chystáme překlad knihy prof. Flammera Glaukom, založení pacientské sekce ČGS. Proběhne opět výběrové řízení na zahraniční stáž, budeme hledat laureáty výroční ceny ČGS 2002, proběhnou další jednání s pojišťovnami...

Děkuji všem za spolupráci a těším se na shledání na dalších akcích České glaukomové společnosti.

MUDr. Ivana Liehneová, prezidentka ČGS

Aktuality

The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), který se koná 24. - 25. 3. 2023 v Lisabonu.

Bližší informace naleznete ZDE.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost

Děkujeme všem, kteří přispěli na sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost realizovanou přes portál www.znesnaze21.cz

Bez Vaší pomoci bychom nemohli přispět v takovéto míře.

Velký dík patří též firmě Bulletin.cz s.r.o. za pomoc a podporu!

Česká glaukomová společnost

Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o výsledcích voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025.

2. Kolo voleb - odevzdáno 124 hlasů + 3 hlasy přišly po termínu.