Přehled nominovaných prací na cenu ČGS za rok 2022

Nominované práce na cenu ČGS za rok 2022:

 

V kategorii do 35 let:

1. Efekt celkově podávaného beta blokátoru u ablace neuroepitelu při Sturge – Weber syndromu – první zkušenost

Resl  Jiří (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)

2. Chirurgické řešení sekundárního glaukomu u uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou

Škrlová Eva (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha)

3. Primární glaukom otevřeného úhlu na podkladě mutací v genu MYOC

Vergaro Andrea (Oční klinika VFN)

 

 

v kategorii bez omezení věku :

1. The Relationship Between the Thickness of cpRNFL in Segments and Intraocular Pressure

Lešták Ján a kol. (Oční klinika JL Praha)

2. Ocular hypertension in patients with active thyroid‑associated orbitopathy: a predictor of disease severity, particularly of extraocular muscle enlargement

Karhanová Marta a kol.  (Oční klinika FN Olomouc)

3. Chirurgické řešení refrakterního Posner-Schlossmanova syndromu
Baxant Alina-Dana  a kol.  (Oční klinika 3. LF UK a FNKV Praha)

Aktuality

Grant ČGS pro rok 2024

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2024 opět cestovní grant ve výši 25.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

EGS 2024 meeting

The EGS 2024 meeting is approaching and will be held in Dublin on 1-4 of June.