Přehled nominovaných prací na cenu ČGS za rok 2022

Nominované práce na cenu ČGS za rok 2022:

 

V kategorii do 35 let:

1. Efekt celkově podávaného beta blokátoru u ablace neuroepitelu při Sturge – Weber syndromu – první zkušenost

Resl  Jiří (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)

2. Chirurgické řešení sekundárního glaukomu u uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou

Škrlová Eva (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha)

3. Primární glaukom otevřeného úhlu na podkladě mutací v genu MYOC

Vergaro Andrea (Oční klinika VFN)

 

 

v kategorii bez omezení věku :

1. The Relationship Between the Thickness of cpRNFL in Segments and Intraocular Pressure

Lešták Ján a kol. (Oční klinika JL Praha)

2. Ocular hypertension in patients with active thyroid‑associated orbitopathy: a predictor of disease severity, particularly of extraocular muscle enlargement

Karhanová Marta a kol.  (Oční klinika FN Olomouc)

3. Chirurgické řešení refrakterního Posner-Schlossmanova syndromu
Baxant Alina-Dana  a kol.  (Oční klinika 3. LF UK a FNKV Praha)

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu

Změna a rozšíření úhrad glaukomových operací

Díky proběhlým jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami došlo od 1. ledna 2023 k změně a rozšíření úhrad glaukomových operací ze zdravotního pojištění.  Vytvořeny byly nové kódy