Sympozium České glaukomové společnosti.

Sympozium se bude konat ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie
v místnosti H od 08:30 - 09:30 hod.


Předsedající: Marek Fichtl, Karolína Skorkovská


Program sympozia:
1. Sekundární uveitický glaukom - současné možnosti léčby – Eva Škrlová (VFN Praha)
2. Ganglion cells complex a tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice u glaukomu s otevřeným úhlem – Karolína Skorkovská (FN USA Brno, Neovize Brno)
3. Primární glaukom s otevřeným úhlem v české rodině - klinická charakteristika a genetické pozadí – Lucie Rezková (VFN Praha)
4. Účinnost 360° trabekulotomie při léčbě primárního kongenitálního glaukomu - Jan Mareš (FN Motol, Praha)
5. Časná extrakce čočky u pacientů s primárním glaukomem s uzavřeným úhlem nebo pseudoexfoliativním glaukomem – Martin Fučík (Lexum, Praha)
6. Účinnost a bezpečnost hluboké sklerektomie s nevstřebatelným uveosklerálním implantátem (Esnoper Clip ®) s antifibrotickými látkami a bez nich – Alina Dana Baxant (FNKV, Praha)


Děkujeme autorům přednášek za perfektní spolupráci, přípravu a prezentaci výsledků práce glaukomových center v České republice.
Těšíme se na viděnou v Římě!

Za výbor ČGS
M. Fichtl

 

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu