2. KOLO VOLBY VÝBORU a DOZORČÍ RADY ČGS NA OBDOBÍ 2018 – 2021

Hlasovací lístek spolu s dopisem Vám bude doručen do Vaší schránky (na adresu uvedenou ve Vaší přihlášce do členství v ČGS) nejpozději 13. 3. 2018.
Pokud Vám dopis nedorazil, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese sekretariat@bpp.cz pro nahlášení nové korespondenční adresy.

Vyplněný hlasovací lístek vložte prosím do přiložené předtištěné obálky a pošlete (bez placení poštovného) nejpozději do 26. března 2018 na adresu: Produkce BPP s.r.o., K Dálnici 593, 760 01 Zlín

Podrobné informace k hlasování naleznete v dopise, který Vám byl zaslán poštou spolu s hlasovacím lístkem (dopis k nahlédnutí si zobrazíte po kliknutí).

Aktuality

2. KOLO VOLBY VÝBORU a DOZORČÍ RADY ČGS NA OBDOBÍ 2018 – 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o výsledcích proběhlého 1. kola volby do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2018 – 2021.

Volební komise sestavila, na základě 98 obdržených platných hlasů v 1. kole volby, Kandidátní listinu pro volbu do VÝBORU a DOZORČÍ RADY ČGS NA OBDOBÍ 2018-2021.

Členské příspěvky za rok 2018

Prosíme Vás o úhradu členských příspěvků do ČGS za rok 2018 a v případě neuhrazení let minulých také za rok 2017.

Na základě rozhodnutí výboru ČGS budou dle platných stanov členové, kteří neuhradili v posledních 2 letech, vyřazeni z databáže členů ČGS.

X. Kongres České glaukomové společnosti

X. Kongres České glaukomové společnosti

12. - 14. dubna 2018
NH Collection Olomouc Congress
ww.glaukom2018.cz