Změna a rozšíření úhrad glaukomových operací

Díky proběhlým jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami došlo od 1. ledna 2023 k změně a rozšíření úhrad glaukomových operací ze zdravotního pojištění.  Vytvořeny byly nové kódy:

75340 FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU AB EXTERNO - NEPENETRUJÍCÍ OPERACE,

75342 FILTRAČNÍ OPERACE GLAUKOMU AB INTERNO,

75338 CYKLOFOTOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ.

 Stávající kód glaukomových operací 75339 byl upraven a nově zahrnuje FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU AB EXTERNO - PENETRUJÍCÍ OPERACE.  Podrobnosti je možné najít na webu www.oftalmologie.com a www.glaukom.cz

V návaznosti na vznik nových kódů antiglaukomových opeací došlo od 1. 5. 2023 k rozšíření stávajících ZUM běžně užívaných a hrazených při operativě glaukomu (např. Ahmedova chlopeň, Esnoper, Esnoper clip, Expres, Healaflow, OIogen atd.) a  zařazení následujících glaukomových implantátů do úhradového katalogu ZP:

Kód 0143632 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ TRABEKULÁRNÍ ISTENT INJECT W; ZUM k výkonu 75342

Kód 0143633 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ DRENÁŽNÍ PRESERFLO MICROSHUNT; ZUM k výkonu 75339

Kód 0143634 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ GELOVÝ NEVSTŘEBATELNÝ XEN 45; ZUM k výkonu 75342

 

Detailní informace k úhradě implantátů jsou dostupné v dokumentu VZP:  Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP, část P, str. 49/50 https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1090.pdf

Aktuality

Grant ČGS pro rok 2024

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2024 opět cestovní grant ve výši 25.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

EGS 2024 meeting

The EGS 2024 meeting is approaching and will be held in Dublin on 1-4 of June.