Změna a rozšíření úhrad glaukomových operací

Díky proběhlým jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami došlo od 1. ledna 2023 k změně a rozšíření úhrad glaukomových operací ze zdravotního pojištění.  Vytvořeny byly nové kódy:

75340 FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU AB EXTERNO - NEPENETRUJÍCÍ OPERACE,

75342 FILTRAČNÍ OPERACE GLAUKOMU AB INTERNO,

75338 CYKLOFOTOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ.

 Stávající kód glaukomových operací 75339 byl upraven a nově zahrnuje FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU AB EXTERNO - PENETRUJÍCÍ OPERACE.  Podrobnosti je možné najít na webu www.oftalmologie.com a www.glaukom.cz

V návaznosti na vznik nových kódů antiglaukomových opeací došlo od 1. 5. 2023 k rozšíření stávajících ZUM běžně užívaných a hrazených při operativě glaukomu (např. Ahmedova chlopeň, Esnoper, Esnoper clip, Expres, Healaflow, OIogen atd.) a  zařazení následujících glaukomových implantátů do úhradového katalogu ZP:

Kód 0143632 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ TRABEKULÁRNÍ ISTENT INJECT W; ZUM k výkonu 75342

Kód 0143633 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ DRENÁŽNÍ PRESERFLO MICROSHUNT; ZUM k výkonu 75339

Kód 0143634 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ GELOVÝ NEVSTŘEBATELNÝ XEN 45; ZUM k výkonu 75342

 

Detailní informace k úhradě implantátů jsou dostupné v dokumentu VZP:  Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP, část P, str. 49/50 https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1090.pdf

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu